Kak dźeń dźěsća swjećić?

Freitag, 01. Juni 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Milenka Rječcyna

Rady dopominam so na swoje dźěćatstwo. Tehdy swjećachmy kóždolětnje Mje­zynarodny dźeń dźěsća. 1. junij bě cyle­ wosebity dźeń. Hižo w pěstowarni smy na žerdź łazyli, zo bychmy sej z rjenje pyšeneje rynki tu abo tamnu chłóšćenku wottorhnyli. Smy wonka na trawniku sedźo snědali a wosebite hry hrali. Smy kulki do małych dólčkow mjetali a z kijom po dworje pěstowarnje za wjertelkom honili a z tym stare hry zeznali.

Veröffentlicht in Rozmyslowane
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli