Łužica (17.06.15)

Mittwoch, 17. Juni 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Rogeński hród restawrowany

Choćebuz (dpa/SN/ch). Wjacore rumnosće Rogeńskeho hrodu w Choćebuzu su restawrowane. Su to přijimowanska stwa, Módry salon a spanski kabinet, kaž piše załožba Wjercha Pückleroweho muzeja Rogeński park a hród. Wot dźensnišeje srjedy su rumnosće tež wopytowarjam zaso přistupne. Na Rogeńskim hrodźe je Hermann von Pückler (1785–1871) w starobje bydlił. Ekscentriski wuhotowar zahrodow a wužiwar žiwjenja bě kołowokoło hrodu něhdźe 600 hektarow wulki park připrawić dał. Tež w Mužakowje koncipowaše wón hoberski krajinowy park. Wot lěta 2004 słuša tón k swětowemu kulturnemu namrěwstwu UNESCO. W Rogeńskim parku je Pückler tež pochowany.

Žadyn dorost baćonow

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019