Łužica (06.11.15)

Freitag, 06. November 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Trjebaja młodych spěwarjow

Podstupim (dpa/SN/ch). Braniborskim chóram přiběrajcy młodźi spěwarjo pobrachuja. Často so dźěći a młodostni wobaraja w chórje spěwać, měni Konstanze Sander, generalna sekretarka Braniborskeje krajneje hudźbneje rady. Spěwać pak je přeco moderne, zajim ma so hižo w pěstowarni budźić. Ze specielnym dalekubłanskim projektom krajna hudźbna rada na přikład kubłarki/kubłarjow w pěstowarnjach podpěruje. „Wobdźělnicy wuknu nowe dźěćace spěwy, ale tež, kak so hudźbne kruchi nastuduja“, Sander praji. W chórowym zwjazku Kraja Braniborskeje maja tuchwilu 206 chórow, ale jeničce šěsć dźěćacych chórow.

Zarjaduja stawiznisku bursu

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND