Łužica (20.11.15)

Freitag, 20. November 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wubědźowanje zakónčene

Zły Komorow (SN/ch). Z tradicionalnym Mjezynarodnym mostotwarskim wubědźowanjom fachowowysokošulskeho studijneho směra za mašinotwar so dźensa druhi dźeń inženjerskich wědomosćow na BTU w Złym Komorowje zakónči, zdźěli BTU Choćebuz/Zły Komorow. Konstruować měješe so móst z postajenych maćiznow, kiž wulke ćeže njese, bjeztoho zo by sam wjele wažił. Cyłkownje je 15 studentskich skupin BTU Choćebuz-Zły Komorow, TU Wrócław, TU Liberec a Zielonogórskeje uniwersity přećiwo sebi a přećiwo dźesać dalšim mustwam Shanghai Second Polytechnic University w Chinje nastupiło.

Přeprošenje za stajne blido

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND