Łužica (21.04.16)

Donnerstag, 21. April 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Debata wo wokrjesnej reformje

Choćebuz (dpa/ch/SN). Nutřkowny wuběrk Podstupimskeho krajneho sejma je dźensa wo ćežišćach planowaneje wokrjesneje reformy debatował. Čerwjeno-čerwjenej knježerstwowej frakciji stej doporučenje k wobzamknjenju před­połožiłoj, kotrež předwidźi, zo měli wo­krjesy a bjezwokrjesne města přichodnje znajmjeńša 150 000 wobydlerjow měć. Choćebuz, Brandenburg nad Habolu a Frankfurt nad Wódru bychu tak swoju samostatnosć zhubili a so do wokolnych wokrjesow zarjadowali. Zaměr čerwjeno-čerwjeneho knježerstwa je, zo woteběraceho wobydlerstwa dla jenož hišće maksimalnje dźesać regionalnych zarjad­nistwow dźěła. Wyši měšćanosća po­trjechenych městow so tomu wobaraja, zo bjezwokrjesnosć zhubja. Opozicija CDU w krajnym sejmje jich při tym podpěruje.

Čěski politikar bydli w Žitawje

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige