Hrěšne ćěło měšnika

Freitag, 22. Dezember 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Reakcije na wuspěch fararja-bodybuildera wěriwych Polakow pača

Bolesławiec. Katolski farar Artur Kaproń w pólskej wsy Osiecznica pola Bolesławieca dyrbi so pola wěriwych swojeje wosady swjateho Maximiliana Marije Kolby za „wulki“ njepočink zamołwić. Što pak je zworał?

42lětny bě so wobdźělił na pólskich mišterstwach bodybuilderow, hdźež wobsadźi štwórte městno. Pokazował bě tam swoju trenowanu muskulaturu – a činješe to jeničce we wuskim slipje. Erotisce pohibowaše so po hudźbje a swójskej choreografiji. Fota wo tym je na swojej Facebookowej stronje rozšěrił, na kotrejž podawa zajimcam tež indiwidualne treningowe plany. „To njeje kult ćěła. Ně, to je trening na česć Boha Knjeza“, wón tam pisa. Sportowske ćěło fararja móžeše cyła Pólska widźeć w telewiziji TVN, kotraž je jeho njetypiski hobby bliže předstajiła. Prěni raz w fitnesowym studiju přebywał bě Kaproń jako gymnaziast ze swojim kuzenkom. Prawidłownje trenuje swoju fitnes wot 16. žiwjenskeho lěta, a to w Bolesławiecskim sportowym klubje „Cezar“. Někotre razy wob tydźeń tam sportuje.

Veröffentlicht in Słowjanski wukraj
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson