Něhdyše „šěraki“ nětko atraktiwne

Mittwoch, 24. Januar 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

PLATOWE DOMY abo „paneláky“, kaž Češa wysokim twarjenjam z lutych platow rěkaja, steja tež w nimale kóždym wjetšim měsće susodneho kraja. Twarić započeli běchu je 1958, zo bychu bydlensku nuzu přewinyli; a nowe nastawachu hač do lěta 1990, jako so z powalenjom socialistiskeho režima tež planowity bydlenjotwar skónči. Cyłkownje su w Čěskej na wšěch 80 000 platowych domow za 1,2 milionomaj bydlenjow natwarili. 1989 bydlachu w nich wjace hač tři miliony ludźi. Srjedź 1970tych lět běchu najintensiwnišo twarili – tehdy dokónčichu wob lěto wosom do dźewjeć platowych domow na 1 000 wobydlerjow. Najwyše tajke twarjenje z 81 metrami a 23 etažemi nasta 1980 w Praze-Južnym měsće, najdlěše z 300 metrami 1970 w Praze-Bohnicach. Sydlišća ze zestandardizowanymi domami běchu swój čas změnili siluetu městow, ze swojej přezcyłnej šěrokosću nic na jich dobro. Mjeztym su ze „šěrakow“ atraktiwne měšćanske štwórće nastali. „Paneláky“ njewabja jenož wonkownje z barbojtej pisanosću, wone buchu tež nutřkownje dospołnje zmodernizowane a su nětko požadane mjez ludźimi, kotřiž swójstwowe bydlenje pytaja.

Veröffentlicht in Słowjanski wukraj
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige