Žane sćěhi za neonacijow

Freitag, 26. Januar 2018
Artikel bewerten
(1 Stimme)

Pólscy prawicarscy ekstremisća nacionalsocializmej a Hitlerej hołdowali

Waršawa. Zjawnosć Pólskeje je šoko­wana: W kraju je zasakła neonacistiska skupina, kotraž němski nacionalsocializm a Hitlera wosobinsce česći. Medije su spočatk tydźenja prěni króć wo tym rozprawjeli, złožujo so na wotkrywanski film pólskeje telewizije minjenu sobotu. Wčera je samo sejm wo tym wuradźował a jeničce za to dnjowy porjad změnił.

Zo je so naležnosć scyła do zjawnosće dóstała, je zasłužba někotrych zmužitych žurnalistow telewizije TVN24. Wudawajo so jako přiwisnicy běchu so woni loni w meji na zarjadowanju neonacistiskeje skupiny „Hordosć a moderna“ w lěsu pola šleskeho Wodzisława wobdźělili a wšitko tajnje filmowali. Prawicarscy ekstremisća, zdźěla w uniformach SS a Wehrmachty, běchu tam wołtar z wobrazom Hitlera natwarili, při kotrymž němskeho diktatora z hitlerskim postrowom sławjachu. Lěs „pyšachu“ chorhoje z hokatymi křižemi, a zaklinčała je němska pochodowa­ hudźba.

Veröffentlicht in Słowjanski wukraj
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige