„Twjerda wutroba mocy“

Freitag, 27. April 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Zadwělowana protestna akcija zbrašenych we Waršawskim sejmje

Waršawa. Hłowna tema w pólskich medijach njeje tele dny wulka swětowa politika, ale łoskoćiwa socialna naležnosć: Spektakularna protestna akcija zbrašenych w pólskim sejmje we Waršawje.

Srjedu tydźenja bě skupina zbrašenych, kiž sedźa w koleskatym stole, ze swojimi staršimi a hladarjemi foyer sejma wobsadźiła. Mjeztym dźesaty dźeń tam na swoju problematisku socialnu situaciju skedźbnjeja, žadajo sej pomoc knježerstwa. Njewědźa sej hižo hinak pomhać, kaž sami rjeknu.

W Pólskej je něhdźe 280 000 zbrašenych. Kóždemu z nich płaći chorobna kasa tuchwilu hladanski pjenjez wot ani 40 eurow wob měsac. Nimo toho dóstanu „prošersku rentu“, kaž to sami mjenuja, je to mjenje hač 200 eurow. Zbrašeni demonstranća žadaja sej zwyšenje hladanskeho pjenjeza wo 125 eurow a jasne zwyšenje socialneje renty znajmjeńša na niwow pólskeje minimalneje renty, kotraž wučinja 250 eurow.

Veröffentlicht in Słowjanski wukraj
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige