Putin so z ruskim patriotom stał

Donnerstag, 03. Mai 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Moskwa (ČŽ/K). Wudać nowy atlas swěta je ruski prezident Wladimir Putin po­stajił. Tole rozprawja z ruskeje stolicy kores­pondent čěskeho dźenika „Mladá fronta dnes“. Na schadźowanju Ruskeje geografiskeje towaršnosće wón k tomu zwurazni, zo je w zajimje historiskeje prawdy trjeba, rjadej geografiskich objektow wróćić jich prěnjotne, t.r. originalne, swój čas wot ruskich slědźerjow date pomje­nowanja a njewužiwać dlěje cuze wopřijeća. Předewšěm nastupa to po měnjenju Putina wšelake krajiny Antarktisy, wo kotrychž su so nimale wšitke prěnjotne, wot ruskich mórskich pućrubarjow zrodźene pomjenowanja zhubili. Bjez dźiwa tuž, zo dźensniši dźeń lědma hišće něchtó wě, zo je Smithowa kupa spočatnje Borodino rěkała a Livingsthonowa kupa Smolensk, mjeztym zo je so Snow mjenował Mały Jaroslawec. Na te wašnje so z wědomja tež přinošk Ruskeje k pó­znawanju zemje minje.

Veröffentlicht in Słowjanski wukraj
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson