Pućowanje z dožiwjenjemi

Mittwoch, 30. Mai 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

PIWARNJE na wulěće wopytać – to zmóžnja nětko Destinaciska agentura Dolní Poohří. Jeje nowy dožiwjenski program „Krušnohorská pivní stezka“ (Rudnohórska piwowa šćežka) skići wobdźělnikam składnosć, po puću załožić do cyłkownje 17 piwarnjow Čěskeje kaž tohorunja Sakskeje. W kóždej z nich poskićeja „woptawanja“ wšěch družin, kotrež tam zhotowjeja. W někotrych přewjeduja tež přednoški a seminary wo wašnjach produk- cije słódneje chmjelowiny.

Veröffentlicht in Słowjanski wukraj
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige