Dramatiske poměry w jastwach

Freitag, 01. Juni 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Justicny skandal pólskim medijam nastork k přepytowanjam

Waršawa. Pólska dožiwja tele dny justicny skandal, kotryž ma tež wěstu politisku brizancu.

Lěta 2000 bě Wrócławske sudnistwo tehdy 23lětneho Tomasza Komendu na 25 lět jastwoweho chłostanja zasudźiło. Sudnicy mějachu za dopokazane, zo bě Komenda 15lětnu holcu na dompuću z wjesneje diskoteki w juhu Delnjošle­skeje wumocował a brutalnje morił.

Njeskutk bě pólskej towaršnosći wulki šok. Zamołwići stejachu pod hoberskim ćišćom, skućićela spěšnje namakać a za­sudźić, zo by zjawnosć změrowana była. Brizantne při tym je, zo bě pozdźiši statny prezident Lech Kaczyński swój čas justicny minister a zdobom generalny statny rěčnik.

Komenda wot wšeho spočatka wu­mjetowanja mordarstwa dla wotpoka­zowaše. Sudnicy pak jemu njewěrjachu. Argument wobskorženeho, zo bě za čas njeskutka doma, bě sudnikam tohorunja smorže, dokelž swójbnych w tajkim padźe jako swědkow njeakceptuja.

Veröffentlicht in Słowjanski wukraj
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige