Dwělomna Kijewska „inscenacija“

Dienstag, 05. Juni 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Ukraina bě najprjedy raz runje to docpěła, štož bě wočakowała – rozhorjenosć skoro po cyłym swěće zamordowanja ­ruskeho nowinarja Arkadija Babčenka w Kijewje dla. A na swědomju njemóže jeho nichtó druhi měć hač Rusojo, kritizuje dźě wón politiku Ruskeje a prezidenta Wladimira Putina. Babčenko so tuž doma njeje hižo wěsty čuł a je toho­dla do susodneho kraja ćeknył.

Njejapcy pak sta so dźiw – žiwy a čiły wustupuje wón na nowinarskej konferency, na kotrejž statne rěčnistwo kraja wotkrywa, zo je k zadźěwanju plana Krjemla, zamordować 30 ukrainskich politikarjow, žurnalistow a předewzaćelow, trjeba było Babčenkowe zamordowanje „inscenować“. Tola město nadźateho zestopnjowanja rozhorjenosće swěta wije tón z hłowu tajkeje njesłyšanosće dla a da Ukrainu začuć, zo praktiki „napo­dobnjowanja“ faktow njeakceptuje.

Veröffentlicht in Słowjanski wukraj
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige