Jurij Łušćanski w Liberecu přednošował

Donnerstag, 27. September 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Předsyda Maćicy Serbskeje Jurij Łušćanski je w Liberecskej wědomostnej knihowni poziciju Serbow hladajo na prěnjeho čěskosłowakskeho prezidenta-wuswobodźerja Tomáša Garrigua Masaryka wuswětlił. Foto: Milan Turek Předsyda Maćicy Serbskeje Jurij Łušćanski je w Liberecskej wědomostnej knihowni poziciju Serbow hladajo na prěnjeho čěskosłowakskeho prezidenta-wuswobodźerja Tomáša Garrigua Masaryka wuswětlił. Foto: Milan Turek

Składnostnje woswjećenja 100. róčnicy zrodźenja Čěskosłowakskeje njewotměwaja so w našim kraju jenož wulke politiske zarjadowanja. Wuznamny podawk přewodźeja zdobom njeličomne mjeńše akcije kulturneho abo druheho razu. Liberecska wědomostna knihownja přewjedźe w tutym zmysle přednoškowy wječor, na kotryž bě jeje wjednistwo hromadźe z towaršnosću Societas Amicum Liberec (SAL) přeprosyło předsydu Maćicy Serbskeje Jurja Łušćanskeho, zo by ze stejnišća Łužiskich Serbow komentował pozicije prěnjeho čěskosłowakskeho prezidenta-wuswobodźerja Tomáša Garrigua Masaryka. Łušćanski wustupowaše hromadźe z Liberecskim historikarjom, kotryž jeho wuwjedźenja z citatami z knihi Karla Čapeka „Hovory s T. G. M.“ móhłrjec ilustrowaše. Přednošk naby tak wysokeho niwowa a za připosłucharjow atraktiwnosće. Přednošowar předstaji tež někotre łužiske wosobiny, z kotrymiž je so Masaryk znał resp. wo kotrychž skutkowanje je so zajimował.

Veröffentlicht in Słowjanski wukraj
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige