Što maja starši ludźo młodym rjec

Freitag, 01. März 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

DOPIS VNOUČETI (wnučkej) rěka projekt w susodnej Čěskej, z kotrymž je wotmyslene, zo starši ludźo swoje žiwjenske nazhonjenja młodej generaciji posrědkuja. Projekt zamołwjatej towaršnosć Národni kronika a zjednoćenstwo Senzační senioři (SenSEN). Wobdźělić móža so wosoby, starše hač 60 lět. Praksa předewzaća je, zo wone pisomnje zwuraznja, što je za młodu generaciju wažne. Wobdźělnicy změja nadawk, na kompjuteru abo ručnje čitajomnje napisać dopis woprawdźitemu abo wumyslenemu wnučkej, a listej přidać informacije wo sebi kaž tež wo tym, kak hódnoća kwalitu swojeho žiwjenja. Organizatorojo liča ze 150 do 200 „sobuskutkowacymi“, při čimž měli mjez nimi być seniorojo ze wšelakich towaršnostnych worštow, wobydlerjo městow a wsow, mužojo a žony wšelakich powo­łanjow a rozdźělneho kubłanja. Z projektom ma nastać unikatna zběrka dopi­sow seniorow wo tym, što kóždy z nich najmłódšej generaciji dale da. Po jeho zakónčenju přewjedu wo dopisach najwšelakoriše diskusije, a zhotowja za zjawnosć krótke wurězki. Swoje městno dóstanje zběrka w Narodnej chronice resp.

Veröffentlicht in Słowjanski wukraj
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige