Biblioteka je hódna městnosć, wo Bartoszewskim powědać

Dienstag, 12. März 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Dr. Marcin Barcz je wobdźělnikow wotewrjenja pućowanskeje wustajeńcy minjeny pjatk w Zhorjelcu z wulkej wědu a tójšto anekdotami wo bywšim pólskim wonkownym ministrje Władysławje Bartoszewskim překwapił.  Foto: Axel Arlt Dr. Marcin Barcz je wobdźělnikow wotewrjenja pućowanskeje wustajeńcy minjeny pjatk w Zhorjelcu z wulkej wědu a tójšto anekdotami wo bywšim pólskim wonkownym ministrje Władysławje Bartoszewskim překwapił. Foto: Axel Arlt

„Władysław Bartoszewski Spjećowanje–dopominanje–wujednanje“ je titl pućowanskeje wustajeńcy, kotraž je wot minjeneho pjatka w Zhorjelskej měšćanskej bibliotece přistupna. Po Berlinje, Magdeburgu, Hamburgu a Drježdźanach je tale zawěsće tež Serbow zajimowaca ekspozicija nětko w tym měsće widźeć, hdźež bě Bartoszewski (1922– 2015) w lěće 2002 Myto Brücke-Most městow Zhorjelca/Zgorzeleca přijał.

Zhorjelc (SN/at). Jadriwe a wuprajiwe su informacije wo stawiznarju, publicisće a politikarju, kiž ćerpješe w koncentraciskim lěhwje Auschwitz, kotrehož běchu w Ludowej Pólskej antikomunistiskeho zmyslenja dla do jastwa tyknyli, pozdźišeho wonkowneho ministra w knježerstwomaj Józefa Oleksyja a Jerzyja Buzeka, a wo lawreaće Myta Brücke-Most.

Veröffentlicht in Słowjanski wukraj
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige