Pólska čaka na lěk a na dešć

Freitag, 24. April 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Knježerstwo wobstawa dale na prezidentskich wólbach 10. meje

Waršawa. Pólska je mjeztym 40 dnjow w narodnej karantenje. Powšitkowne hesło­ „Wostańće doma“ dale płaći, a ludźo so přewažnje na to dźerža. W zjawnosći trjebaja wšitcy škit za hubu a nós, runje tak kaž we wobchadnych srědkach, wobchodach a na zarjadach. Policija dodźerženje wukaza kontroluje. Mjeztym su zamołwići započeli prěnje naprawy zaso zběhnyć, z kotrymiž měješe so rozpřestrěću koronawirusa zadźěwać. Tak su parki, lěsy, kěrchowy kaž tež přibrjohi Baltiskeho morja zaso přistupne. Wěstotne naprawy pak tež tam płaća.

W Pólskej maja mjeztym 10 000 z koronawirusom natyknjenych, 1 740 ludźi je zaso wustrowjenych, 435 smjertnych woporow mějachu hač do wčerawšeho w chorownjach kraja. Doma zemrětych w statistice njewobkedźuja, dokelž jich na koronu scyła njepřepytuja.

Veröffentlicht in Słowjanski wukraj
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

słowo lěta 2020

Anzeige