Strony zjednoćić

Dienstag, 25. August 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Bratislava (SŽ/K/SN). Wutworić za słowakskich staćanow madźarskeje narodnosće jednotnu stronu, na to su so na swojim zeńdźenju w Komárnom nad Du­na­jom do­jednali předsydźa třoch dotal zwonkaparlamentariskich madźarskich stronow SMK, Most-Hid a Spolupátričnost (Zhromadnosć). Swój zaměr wob­krućichu z pod­pisanjom wotpowědneje deklaracije. Zo je za znowadocpěće městna w sejmje trjeba přewinyć rozbrojenosć, buchu šefojo mjenowanych stron powučene ze zašłych­ parlamentarnych wólbow, jako tež wjele lět sobu knježacy Most-Hid zadźěwk pjeć procentow hižo njepřeskoči. SMK bě hižo před lětami ze sejma zlećała, Spolupátričnost so nihdy do njeho njedóstała. „Smy zrozumili, zo móžemy k spomóženju našich ludźi jeno potom skutkować, hdyž wustupujemy a jednamy jednotnje. Jednotnje we wšelakorosći njerěka, wotrjec so identity abo spušćić naše hódnoty, cyle nawopak – naša wšelakorosć dyrbi to jedne kaž to tamne zesylnjeć“, rjekny předsyda Mosta-Hida László Sólymos.
Veröffentlicht in Słowjanski wukraj
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige