Sportowe wubědźowanja swěta 2022

Mittwoch, 19. Januar 2022
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Spočatk lěta so stajnje mały wid do přichoda wudanja, štož dalše planowane sportowe zarjadowanja nastupa. Na regionalnym polu to koronapandemije dla tučas­nje móžno njeje, dokelž budźe mnoho wubědźowanjow krótkodobnje planowanych. Štož pak profesionelne wulkozarjadowanja nastupa, je chětro wěste, zo so wone w lěće 2022 wotměja. Prašenje jenož je, hač z abo bjez přihladowarjow. Tule krótki přehlad najwjetšich lětušich sportowych wurisanjow.

Wot spočatka januara wojuja w sportowej družinje kopańca najlěpše cyłki z Afriki w Kamerunje wo tak mjenowany Afrika-cup! 24 teamow je pódla, mjez nimi­ zakitowar pokala, mustwo z Alge­riskeje.

Hižo 13. januara su so w Madźarskej a Słowakskej europske mišterstwa w mje­tańcy muži zahajili. Němska wubranka je tohorunja wobdźělena, njesłuša pak runjewon k faworitam turněra, mjez druhim tež, dokelž tójšto wustojnych hrajerjow priwatnych přičin dla tónraz pódla njeje.

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige