Wolejbulisća SGB w Lubiju dwójce wuspěšni

Mittwoch, 06. April 2022
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Pedagogojo-wolejbulisća Serbskeho gymnazija Budyšin dobychu w Lubiju na druhim hrajnym dnju wučerskeje ligi Budyskeho wokrjesa wobě partiji z 2:0. Wuspěchaj zawěsćichu sej stejo wotlěwa Maćij Čižank, Měrko Korjeńk, Franz Friedrich, prědku wotlěwa Jana Hančikowa a Gabriela Jendrewscyna.  Foto: Měrko Korjeńk Pedagogojo-wolejbulisća Serbskeho gymnazija Budyšin dobychu w Lubiju na druhim hrajnym dnju wučerskeje ligi Budyskeho wokrjesa wobě partiji z 2:0. Wuspěchaj zawěsćichu sej stejo wotlěwa Maćij Čižank, Měrko Korjeńk, Franz Friedrich, prědku wotlěwa Jana Hančikowa a Gabriela Jendrewscyna. Foto: Měrko Korjeńk

Tabulka po druhim hrajnym dnju

1. Pestalozzijowa WŠ Lubij  5 10  10:0

2. Serbski gymnazij Budyšin 5  8 8:3

3. Wyša šula Wjazońca  3 2 3:4

4. Serbska WŠ Workl./Ralbicy2 2 2:3

5. Wyša šula Malešecy  5 2  3:8

6. 5. SŠ-eks Bud./Gymn. Lubij2 0 0:4

7. Powoł. šulski centr. Budyšin 2 0 0:4


Pedagogojo-wolejbulisća Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) dobychu na druhim hrajnym dnju Budyskeje wučerskeje ligi wobě partiji w Lubiju z 2:0 a skrućichu tak druhe městno w tabulce wokrjesnych mišterstwow šulskeho lěta 2021/2022 při wysokim saku.

Šěsć wučerskich cyłkow bě sej minjenu srjedu do Lubija dojěło, zo by 2. hrajny dźeń mišterstwow pedagogow Budyskeho wokrjesa při wysokim saku wuhrało. Kolegojo z Wjazońcy chorosće dla wotprajichu. Zwjeselacy bě start kombinowaneho mustwa serbskeju wyšeju šulow Worklecy a Ralbicy z najmłódšej hrajerku tohole wječora Nadine Čižankec. Cyłkow­nje wojowachu 14 wolejbulistkow zhromadnje ze swojimi muskimi kole­gami wo kóždy dypk, štož woznamjeni nowy chwalobny rekord.

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige