„Přehladka zasłuža sej bohaty wopyt“

Freitag, 20. Mai 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Wuměłča Iris Brankačkowa diskutuje wo swojich twórbach z Christinu Boguszowej a Rejzu Šěnowej (wotprawa).  Foto: Linda Garten Wuměłča Iris Brankačkowa diskutuje wo swojich twórbach z Christinu Boguszowej a Rejzu Šěnowej (wotprawa). Foto: Linda Garten

Serbskej tworjacej wuměłči w Kamjencu swoje twórby wustajatej

Kamjenski Muzej Zapadneje Łužicy je tež přihódna městnosć za wu­stajeńcu tworjaceho wuměłstwa. Wot 22. apryla hač do 6. junija su w elementariju muzeja mólby, grafiki a skulptury dweju serb­skeju wuměłčow widźeć. Iris Brankač­kowa a Sophie Natuškec poka­zujetej pod hesłom „gespinste“ swoje twórby ze zańdźenych­ lět.

Wobě wuměłči matej, kóžda po swojim, wosebity poměr k wodźe. Iris Brankačkowa bydli na kromje Malešanskeje hatneje kónčiny, Sophie Natuškec we Wódrowym łuhu (Oderbruch). Njeje to jeničce bliskosć dožiwjenskeho wšědneho ruma, štož jej po puću zwobraznjenja wšědnosćow časa zwjazuje. Kamjenska wustajeńca je přewšo bohata na grafiki z jeju rukow. Zhromadnosće wučitaš pak tež w grafiskim rukopisu. Sophie Natuškec­ so přede­wšěm z liniju zwura­znja, zlutniwje zasadźenej w rysowance, mjeztym zo so Iris Brankačkowa ćim bóle­ jako grafikarka předstaja.

Veröffentlicht in Kultura & wuměłstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli