Twórby dosć reprezentatiwne

Freitag, 15. Juli 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Wolijowy wobraz Marion Kwicojc „Kekler“ , nastaty 2014, překwapja ze swojej barbnosću.  Foto: Sieghard Kozel Wolijowy wobraz Marion Kwicojc „Kekler“ , nastaty 2014, překwapja ze swojej barbnosću. Foto: Sieghard Kozel

Serbske wuměłče wustajeja w Biskopičanskej galeriji Carla Lohsy a radnicy

Wustajeńca „JASYM – DRUHI WID“ w Biskopicach stej poprawom dwě, přistupnej w rozdźělnych wote­wrjenskich časach hišće hač do 31. julija. Jedna je w měšćanskej galeriji Carla Lohsy,­ tamna w radnicy.

Galerija Carla Lohsy njeje runjewon mjez najwjetšimi hornjołužiskeho regiona, za propagowanje serbskeho tworja­ceho wuměłstwa pak ma njesnadny wu­znam. Hdyž tam serbske wuměłske dźěła pokazuja, wotwěraja wažne wrota do swojoraznosće regiona: do kultury Serbow. Galerija je pomjenowana po wažnym zastupjerju němskeho ekspresionizma Carlu Lohsy (1895–1965), woby­dlerju města wot 1929 hač do jeho smjerće. Wuběr twórbow njeje hladajo na date móžnosće přewobšěrny. Njedźiwajcy na to je wustajeńca dosć reprezentatiwna ze zastupjenymi wuměłčemi, kotrež su Maja Nagelowa, Iris Brankačkowa, Isa Bryccyna, Sophie Natuškec a Marion Kwicojc.

Veröffentlicht in Kultura & wuměłstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019