„Sněh wčerawšeho“ pokazuje mnóstwo jónkrótnych a pominjenych ...

Freitag, 16. Februar 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Grafikar Holger John w swojej galeriji před wobrazami, kotrychž reprodukcije pyšachu mnohe bydlenja priwatnikow w bywšej NDR.  Foto: Monika Dyrlichowa Grafikar Holger John w swojej galeriji před wobrazami, kotrychž reprodukcije pyšachu mnohe bydlenja priwatnikow w bywšej NDR. Foto: Monika Dyrlichowa

W galeriji Holgera Johna w sakskej stolicy

Galerija grafikarja Holgera Johna na Rähnitzgasse 17 w Drježdźanach słuša do najznaćišich „salonow“ wuměłstwa sakskeje stolicy. Šef galerije, kiž drje jenož w nocy swój kłobuk z hłowy sće­hnje, je sam znaty moler, grafikar a wysokošulski wučer, zdobom hibićiwy wuhotowar a organizator kulturnych wjerškow w baroknej štwórći města. Tu je so w minjenych lětach tójšto dalšich galerijow, ateljejow, šwalčernjow, dźěłarnjow a předawarnjow noweho wuměłstwa, wuměłskeho rjemjesła a elegantneje mody zahnězdźiło. Mjez nimi ma tež Serbowka a modowa designerka Dorothea Michałkowa swój wobchod, w kotrymž móžeš so wšědnje za drohotnymi žónskimi šatami rozhladować, sej je skazać a šić dać.

Veröffentlicht in Kultura & wuměłstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige