Přihotuja nowu zběrku basnjow a powědkow

Freitag, 16. März 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Wjelelětny wuměłski nawoda Róžeńčanskeho kružka pisacych, basnik-spisowaćel Beno Budar, wuda nětko nowu zběrku z ludowymi basnjemi a powědkami  Foto: Alfons Wićaz Wjelelětny wuměłski nawoda Róžeńčanskeho kružka pisacych, basnik-spisowaćel Beno Budar, wuda nětko nowu zběrku z ludowymi basnjemi a powědkami Foto: Alfons Wićaz

Róžeńčanski kružk pisacych zhladuje na 55. róčnicu załoženja

W februaru je Róžeńčanski kružk pi­sacych 55. róčnicu załoženja woswjećił. Jeho wjelelětny wuměłski nawoda, basnik-spisowaćel Beno Budar, dopřihotuje tuchwilu zběrku basnjow a powědkow ludowych basnikow a spisowaćelow, kotraž ma w lěću w Ludowym nakładni­stwje Domowina wuńć. ­Alfons Wićaz je so z wudawaćelom rozmołwjał.

Što je Was pohnuło zběrku wudać?

B. Budar: Titul mjeztym štwórteje knižki Róžeńčanskeho kružka pisacych budźe rěkać „Zornjatka na puću“. To je titul, wuwzaty z jedneje basnje Marje Krawcec. Začuwach lóšt ze stron čłonow kružka, zo chcyli rady ze swojeho dotalneho tworjenja wuběr do tajkeje zběrki zestajeć. Nimo toho swjeći naš kružk 55lětne wobstaće.

Kotru wažnosć widźiće we wudawanju zběrki za serbske čitarstwo?

Veröffentlicht in Kultura & wuměłstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli