Motiwy Njeswačanskeje wokoliny

Freitag, 20. Juli 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Wolijowa mólba Paule Lauenstein „Hórčanska skała“ z lěta 1923. Wobraz nasta, hdyž je wuměłča časćišo doma pola staršeju w Starym Wětrowje přebywała. Wolijowa mólba Paule Lauenstein „Hórčanska skała“ z lěta 1923. Wobraz nasta, hdyž je wuměłča časćišo doma pola staršeju w Starym Wětrowje přebywała.

Njeswačidło swjeći lětsa 750. róčnicu prěnjeho naspomnjenja. W małej galeriji zarjadowachu tuž wustajeńcu dweju tworjaceju wuměłcow ze wsy a z wokoliny. 10. junija wotewrjena zajimawa pokazka wěnuje so molerce Pauli Lauenstein (1898–1980), bydlacej wot lěta 1941 w star­šiskim domje w Starym Wětrowje, a molerjej, dźěćacemu lěkarjej dr. Wolfgangej Lehmannej (1935–1999). Dr. Lehmann nawjedowaše wot lěta 1960 do 1964 Njeswačanski wjesny ambulatorij, a po swjatoku je molował. Swoje dźěła signowaše z wuměłskim mjenom Dottore.

Veröffentlicht in Kultura & wuměłstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

słowo lěta 2020

Anzeige