Poradźena nowosć

Freitag, 21. September 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Benedikt Dyrlich (naprawo) z redaktorku sćelaka RIAS Elfie Siegl a z prezidentom Ewangelskeje akademije w Zapadnym Berlinje dr. Günterom Berndtom 1978 w ruskim Pskowje.  Foto: priwatny archiw Benedikta Dyrlicha Benedikt Dyrlich (naprawo) z redaktorku sćelaka RIAS Elfie Siegl a z prezidentom Ewangelskeje akademije w Zapadnym Berlinje dr. Günterom Berndtom 1978 w ruskim Pskowje. Foto: priwatny archiw Benedikta Dyrlicha

Dopomnjenki Benedikta Dyrlicha jako dokumenty

Pod titlom „Doma we wućekach“ předstaja Benedikt Dyrlich w nowej knize swoje młode lěta. Dokładnje prajene: Rekonstruuje swoju biografiju wot zakónčenja zakładneje šule we Worklecach hač do wobdźělenja na Serbskej narodnej zhromadźiznje, potajkim wot 1964 do 1989. W mnohich zapiskach, listach, pojednanjach a interviewach so dožiwjenja „lyrikarja“ w třoch kapitlach wotbłyšćuja, kotrež su po lětach a žiwjenskich wotrězkach rjadowane, a kóždy z nich awtor aktualnje zahaja. Tutón diferencowany wobraz na dobrych 300 stronach je jenož móžny, dokelž je Dyrlich – wot něhdźe 1970 – wšitke swoje noticy w dźeniku, priwatne a zjawne dopisy kaž tež publicistiske wuprajenja kedźbliwje kopěrował a hač do dźensnišeho wobchował. Tež, štóž njeje Dyrlichowy lětnik 1950 – kaž připadnje recensent –, namaka zawěsće paralele k swojemu žiwjenju w „něhdyšej“ NDR.

Veröffentlicht in Kultura & wuměłstwo

Galerie

dalši wobraz (1) Wobalkowa strona noweje knihi Benedikta Dyrlicha
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige