Z KAMERU PO CYŁEJ ŁUŽICY A DO SWĚTA1. dźěl

Freitag, 24. April 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Často běchu Serbja element wudebjenja abo tež eksotiski wjeršk, štož słužeše barbnemu filmej z narodnej drastu. Serbski kulturny archiw Často běchu Serbja element wudebjenja abo tež eksotiski wjeršk, štož słužeše barbnemu filmej z narodnej drastu. Serbski kulturny archiw

Dr. Toni Bruk rozprawja wo wuwiću serbskeho filma

Pod nadpismom „Z kameru po Łužicy a do swěta won“ wěnuje so w nowej seriji­ w Serbskich Nowinach filmowc dr. Toni Bruk stawiznam serbskeho filma­. Mjez druhim rozprawja wón w swojich wuwjedźenjach wo wosebitosćach a njewšědnosćach před a za kameru kaž tež wo wuwiću serbskeho filma­ hač do přitomnosće.

Dźěćacy časopis Płomjo wabješe w 1960­tych lětach młodych čitarjow hdys ­a hdys do wupisanja mytow. Jedna tema bě „Aktuality filma w NDR“. Hnydom sym so prašenjam wěnował a redakciji pisał. Njebudźeće wěrić, ale dobych 1. městno: třidnjowsku jězbu z foto­grafom Steffenom Langu a redaktorom ­Geratom Libšom do Filmoweje fabriki DEFA w Babelsbergu. Jara sym so wjeselił – kak móhł so hinak dóstać do swěta kuzła, princesnow a rubježnikow ...

Veröffentlicht in Kultura & wuměłstwo

Galerie

dalši wobraz (1) Tež DEFA je so w swojich filmach Serbam wěnowała.
dalši wobraz (2) „52 tydźenjow ma lěto“ je film po romanje samsneho mjena Jurja Brězana.
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

słowo lěta 2020

Anzeige