Slěborne kłoki

Freitag, 18. September 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Tónle wubědźowanski wóz Auto Union z lěta 1938 prezentuja w Zwickauskim Augusta Horchowym muzeju. Tón je jedne stejnišćo 4. sakskeje krajneje wustajeńcy.  Foto: PR/Ben Walther Tónle wubědźowanski wóz Auto Union z lěta 1938 prezentuja w Zwickauskim Augusta Horchowym muzeju. Tón je jedne stejnišćo 4. sakskeje krajneje wustajeńcy. Foto: PR/Ben Walther

Sakska krajna wustajeńca w Zwickauwje zhladuje na 500 lět industrijneje kultury

Šikwane awta steja w Zwickauwje. Štóž lubuje oldtimery a spěšne jězdźidła, ­njech na kóždy pad tamniši Augusta Horchowy muzej wopyta. Tam maja wobłuk za wubědźowanski sport z małym kinom a z pokazku na stawizny „slěbornych kłokow“, kaž je tule mjenuja. Prědku spěšne awta wobswětleja, za nimi widźiš filmy z wubědźowanjow z 1930tych lět. Pjeć lět su „slěborne kłoki“ z Zwickauwa motorowy sport rozsudnje sobu postajeli, kaž słyšu. Prěnje scyła w Zwickauwje twarjene awto pak runje tak imponuje. Model Horch ze sylnosću 14 do 17 PS, kupej z lěta 1904 steji hnydom při zachodźe muzeja. Njeličomne oldtimery slěduja, kaž wohnjowoborne jězdźidło z lěta 1927, Audi-kabriolej z lěta 1934 a sportowe motorske DKW. Samo do dźěłarnje Augusta Horcha móžeš hladać. Zwickau ma dźě wjelelětnu awtowu tradiciju. Tu su Trabant twarili a tu dale awta produkuja, dźensa VWje. A nětko je Augusta Horchowy muzej jedne stejnišćo sakskeje krajneje wustajeńcy pod hesłom „Boom“.

Veröffentlicht in Kultura & wuměłstwo

Galerie

dalši wobraz (1) Grafika z albuma sakskeje industrije pokazuje Dobrušanski papjernik. Foto: SLUB Drježdźany/Němska fototeka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige