Widźał, słyšał, napisał (06.03.17)

Montag, 06. März 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Awtorka dźensa

Halena Jancyna

Što činić, hdyž tak prawje njeběži? Swarjeć móžeš wjele, inowatiwne ideje pak nimaš. Podpěru tež njedóstanješ. W tójšto sportowych towarstwach wuchodneje Sakskeje zdawna wjac wšo tak derje njefunguje. Na jednej stronje pobrachuja angažowani čłonojo, kotřiž so dźěła njeboja. Na tamnej stronje pjenjezy prědku a zady njedosahaja.

Podobna je situacija w Sportowym towarstwje Marijina hwězda. Wone dyrbješe loni přinošk zwyšić, a to wo 20 procentow, zo by budget za lěto 2017 dosahał. Tež Sokoł­ Ralbicy/Hórki wo zwyšenju rozmysluje – rěč je tam samo wo wjac hač 20 procentach.

Veröffentlicht in Widźał, słyšał, napisał
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019