Widźał, słyšał, napisał (27.08.18)

Montag, 27. August 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Awtor dźensa Křesćan Korjeńk

„Dynamo Drježdźany je trenarja Neuhausa pušćił!“ Tale powěsć roznjese so zašły štwórtk we wšěch medijach Sakskeje a za jeje mjezami. Kónc zhromadneho dźěła to mjez wuspěšnym nazwučowarjom a nětko hižo nic tak wuspěšnym mustwom. Znajerjo kopańcy wěšćachu hižo po fatalnym wupadźe z prěnjeho pokalneho koła wěste konsekwency – najpozdźišo po dwěmaj domjacymaj hromaj přećiwo Heidenheimej a Hamburgej. Nowy system trenarskeje dwójki Neuhaus/Neméth njebě k wočakowanej stabiliće w škiće wjedł, zo bychu přećiwniskim wrotam sylnišo zadźěwać móhli. Hač drje su přepozdźe započeli system nazwučować, a hač njejsu hrajerjo kmani system tak zwoprawdźić, kaž je sej to trenar předstajił? Tute prašenje je nětko hoła teorija, a sym wćipny, kak nětko najprjedy raz z Fiélom pola Dynama dale póńdźe.

Veröffentlicht in Widźał, słyšał, napisał
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019