Widźał, słyšał, napisał (15.06.20)

Montag, 15. Juni 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Awtor dźensa Michał Nuk

Jutře by tak daloko było – połna Mnichowska Allianz­-arena a miliony ludźi před wobrazow­kami bychu sćěhowali, kak swětowej mištraj lětow­ 2014 a 2018, Němska a Francoska, do najwjetšeho europskeho koparskeho turněra startujetej. A sam bych so hižo wjeselił na swój dowol přichodny tydźeń w Korutanskej. Tu chcych sej hry serbskeje wubranki na europeadźe wobhladać a zdobom składnosć wužić, ze swojim najlubšim sportowym nastrojom, ko­lesom, sej wuchodne Alpy w Korutanskej a Słowjenskej wotkryć. Konjunktiw „bych“ a „chcych“ tele dny jara husto w zwisku ze sportowymi zarjadowanjemi wužiwamy. Fleksibelnosć je tuchwilu bjezdwěla jedna z najbóle prašanych kajkosćow pola sportowcow a organizatorow. Za mjezynarodny koparski wulkowjeršk – kaž je to za mnje jako­ Serba euro­peada – wopokaza so nětko jako lěpšina, zo přewjeduja ju jenož kóžde štyri lěta. Tak je poměrnje lochko móžno ju wo cyłe lěto přesunyć.

Veröffentlicht in Widźał, słyšał, napisał
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige