Widźał, słyšał, napisał (04.01.21)

Montag, 04. Januar 2021
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Awtor dźensa Jan Hrjehor

Wulka překwapjenka nimale dospołnje wupadnjene sportowe hibanje wokoło hód a Noweho lěta njebě. Ale doma sedźo abo na kolesu do pedalow teptajo sym sej minjene dny hakle tak prawje wuwědomił, kelko sportowych zarjadowanjow je w tym času wupadnyć dyrbjało a hišće wupadnje. Tak na přikład tež dwaj dnjej do patoržicy mjeztym tradicionalny nócny wolejbulowy turněr serbskeje a němskeje młodźiny w Pančicach-Kukowje. Hižo w lěću běchu so zamołwići za turněr młodźinskeho towarstwa Pawk wjednistwo Serbskeho Sokoła prašeli, kak wone nachwatanje 38. sokołskeho wolejbuloweho turněra wo pokal Domowiny planuje, a što rěči přećiwo přewjedźenju. Tón bě mjenujcy za 16. meju w sportowym kalendrje zapisany. Hač do dźensnišeho pak njeje so pandemije dla nachwatać hodźał. Tež wo pokal Pawka njejsu so 22. decembra wubědźować směli.

Veröffentlicht in Widźał, słyšał, napisał
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

słowo lěta 2020

Anzeige