Widźał, słyšał, napisał (19.04.22)

Dienstag, 19. April 2022
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Awtor dźensa Michał Nuk

Što činja sportowcy najradšo nimo sameho sportowanja? Wo swojim hobbyju z druhimi jenak myslacymi bachtać – wo najnowšich treningowych metodach filozofować, mjezsobu sej plany za wubědźowanja činić, disku­tować wo profijowej scenje. A najradšo wězo so wuměnjeć wo najnowšim, najlěpšim, najinowatiwnišim sportowym graće. W sportowych družinach z intensiwnym zasadźenjom materiala, kaž při kolesowanju, je tuta tema skoro njewučerpajomna. Tola kaž we wšitkich branšach ćerpja tež kolesowarjo pod ćežemi dowožowanja kolesow a dźělow. A to w času, hdyž je naprašowanje za kolesami tak wulke, kaž snadź hišće ženje. Wuskutki toho tak daloko sahaja, zo su njeznaći w januarje z nakładneho awta na němskej awtodróze kolesowanske dźěle pokradnyli, kiž bychu za montažu wjacorych tysacow kolesow dosahali.

Veröffentlicht in Widźał, słyšał, napisał
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND