Widźał, słyšał, napisał (04.03.24)

Montag, 04. März 2024
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Awtorka dźensa

Tereza Wićazowa

Za čas studija su nam w sportowej pedagogice rozjasnili, zo je sport wusko ze žiwjenjom zwjazany. Tola što móžemy za žiwjenje wuknyć? Ludźo, kotřiž wěstemu sportowemu zaměrej konsekwentnje sćěhuja, wuwiwaja hustohdy zamóžnosće resp. kmanosće, kompetency a sylnosće, kotrež tež zwonka sporta žiwjenje wobohaćeja. K tomu liča na přikład mjez druhim: zaměrnosć, sylnosć motiwacije, energijowy management, teamakmanosć, pokornosć kaž tež toleranca frustracije resp. rezilienca.

Zaměrnosć: Zo bychu so wěste sportowe družiny wukonjeć móhli, je zaměrnosć trěbna. Sportowcy wobchowaja konsekwentnje swój cil we wóčku, mjeztym zo so druzy rozbrojeja a so wotwjesć dadźa. Zaměrnosć žada sej priorizowanje aktiwitow wšědny dźeń a dobry management časa. Socialne kontakty so njezanjechaja, hdyž so sport jako zhromadny projekt w swójbje abo w kruhu přećelow do wšědneho žiwjenja zawjazuje.

Veröffentlicht in Widźał, słyšał, napisał
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Serbska debata

Neuheiten LND