Zdaloka widźane

Mittwoch, 11. Mai 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Z wosebitym lětakom wabi iniciatiwna skupina za demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo serbskeho luda pod hesłom „Je načasu, naše samopostajowanje zwoprawdźić!“ za ideju serbskeho sejma. Serbske Nowiny Z wosebitym lětakom wabi iniciatiwna skupina za demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo serbskeho luda pod hesłom „Je načasu, naše samopostajowanje zwoprawdźić!“ za ideju serbskeho sejma. Serbske Nowiny

Jean

Kudela

Foto:

Alfons

Wićaz

W diskusiji podawa francoski přećel Serbow Jean Kudela mysle k aktualnemu połoženju we Łužicy ze swojeho, Pariskeho wida. Jedna so wo měnjenje jednotliwca, kotrež njekryje so w kóždym padźe z tym redakcije:

Někotři čitarjo budu so snano hóršić: „Kak zwěri sej tónle wukrajnik schroblić, so do našich nutřkownych naležnosćow měšeć! Njech so wón na swoje akademiske dźěło wobmjezuje!“

Znaju Serbow a Łužicu nimale 40 lět a přednošowach wo serbskej kulturje a rěči 30 lět na Statnym instituće za wuchodne rěče a kultury (INALCO) w Parisu. Hižo cyłu tu dobu dóstawam a čitam Serbske Nowiny, Rozhlad a Nowy Casnik, štož dźerži mje w zwisku z mojimi lubymi Serbami. Nimo toho mam přećelow, kotřiž mje wo situaciji w Serbach informuja. „Łužica je moja druha domizna“, praji dr. Zbigniew Gajewski znaty přećel Serbow — to móhł ja tež prajić.

Veröffentlicht in Diskusija

Galerie

dalši wobraz (1)
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson