Serbsku rěč a kulturu zapřijeć

Dienstag, 25. Oktober 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Zaměry a zajimy Serbow měli so w regionalnym planje Hornja Łužica-Delnja Šleska swědomiće sobu wobkedźbować. Wčera rozjimachu radźićeljo planowanskeho zwjazka jeho dalewuwiće.

Wojerecy (AK/SN). „Serbow nańdźemy w předsłowje, w zakładnych směrnicach, we wobłuku funkcijow komunow a turizmje. Cyłkowny sedmy kapitl je jim wěnowany. Smy w stajnej rozmołwje z planowanskim zwjazkom a smy dobry dźěłowy staw docpěli“, podšmórny referent za etat a infrastrukturne naležnosće Domowiny Marko Kowar po wčerawšim posedźenju regionalneho planowanskeho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska we Wojerecach. Tam rozjimachu radźićeljo dalše wuwiće regionalneho plana. Jeho tuchwilny naćisk wopřijima cyłkownje 1 300 stron. 165 stejišćow radźićeljo wobkedźbowachu. Wotrězk po wotrězku woni plan wčera wotwažowachu.

Veröffentlicht in Hospodarstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige