Ryba wostawa dale woprawdźita delikatesa

Dienstag, 26. September 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Sakski statny minister za wobswět a ratarstwo Thomas Schmidt (CDU, 2. wotlěwa) je prěnje karpy z Radworskeho kupoweho hata wućahnył. Foto: dpa/Jens Trenkler Sakski statny minister za wobswět a ratarstwo Thomas Schmidt (CDU, 2. wotlěwa) je prěnje karpy z Radworskeho kupoweho hata wućahnył. Foto: dpa/Jens Trenkler

Łužiske rybowe tydźenje a saksku karpowu sezonu su lětsa w Radworju za­hajili.

Radwor (SN/BŠe). ,,Rybarstwo charakterizuje kulturnu krajinu na wuchodźe Sakskeje. Na jara wysokim niwowje ludźo tule škit a wužiwanje přirody zwjazuja.“ Tole wuzběhny sakski statny minister za wobswět a ratarstwo Thomas Schmidt (CDU) minjenu sobotu w Radworju, hdźež zahajichu lětuše 16. łužiske rybowe tydźenje. Druhi raz wuži swobodny stat składnosć, tole tež hnydom ze spočatkom sakskeje karpoweje sezony zwjazać. Radworske kupowe towarstwo bě zarjadowanje tónkróć zhromadnje z Marketingowej towaršnosću Hornja Łužica-Delnja Šleska organizowało. Ze serbskim „Witajće k nam“ kaž tež z chlěbom a selu je předsydka towarstwa Claudia Maria Steglichowa z dźowku Jettu – wona bě narodnu drastu woblečena, hosći na Radworskej kupje postrowiła.

Veröffentlicht in Hospodarstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli