Swinjacej mrětwje zadźěwać

Donnerstag, 05. Oktober 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

W Budyskim wokrjesu dotal žane pady strašneho wirusa znate njejsu

Budyšin (SN/mwe). Němska dotal wot afriskeje swinjaceje mrětwy (ASP) potrjechena njeje. Tuž tež w Budyskim wo­krjesu naprawy přećiwo ASP – wulce natykliwej wirusowej chorosći domjacych a dźiwich swini – předwidźane njejsu.

Kak spěšnje pak móže so wirus po zdaću přez pućowanski wobchad wupřestrěwać, izolowanski pad w Čěskej pokazuje. Tam su w Zlínskim kraju – něhdźe 300 kilometrow wot Budyšina zdalenym – afrisku swinjacu mrětwu zwěsćili. We wjace hač 70 padach su mrětwu pola dźiwich­ swini dopokazali. Domjace swinje dotal potrjechene njejsu. Wšelake areale su tam z elektriskim płotom zašlahali. Z dalšim wupřestrěwanjom mrětwy w Čěskej pak wobsteji wjetši strach, zo móhła so tež do Němskeje dóstać. Wudyrjenje ASP pola nas by enormne hospodarske sćěhi měło. Dyrbjeli swinje po tysacach morić a chlěwy zawrěć. Tež wikowanje ze swinjemi a swinjacym mjasom by zakazane było. Za čłowjeka wšak tale chorosć strašna njeje.

Veröffentlicht in Hospodarstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli