Młodostnaj za powołanje w ratarstwje so rozsudźiłoj a wukubłanje ...

Donnerstag, 26. Oktober 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Henry Döcke hori so za swoje powołanje ratarja. Njedawne pruwowanje je wuspěšnje złožił. Foto: Andreas Kirschke Henry Döcke hori so za swoje powołanje ratarja. Njedawne pruwowanje je wuspěšnje złožił. Foto: Andreas Kirschke

Pruwowanja staj wonaj wuspěšnje wobstałoj a wuswědčenje dóstałoj. Mjeztym dźěłataj w Radworskim agrarnym předewzaću: Ricardo Krische jako hladar skotu a Henry Döcke jako ratar.

„Na pruwowanje běchmoj derje přihotowanaj. A to přez mnohe tydźenje“, rozprawjataj bywšej wučomnikaj Radworskeho agrarneho předewzaća Ricardo Krische z Radworja a Henry Döcke z Chelna. Kónc awgusta staj wonaj swoje wukubłanje oficialnje zakónčiłoj.

Veröffentlicht in Hospodarstwo

Galerie

dalši wobraz (1) Ricardo Krische wěnuje so najradšo hladanju skotu.
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli