Miłoraz njewotbagrować

Donnerstag, 02. November 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Reformaciski dźeń je něhdźe sto ludźi w Prožymje přećiwo planowanemu wotbagrowanju wsy protestowało. Wjes ma so za brunicowu jamu Wjelcej-juh II wutupić. „Tuchwilny rewěrowy koncept LEAG woznamjenja Prožymjanam dalši čakanski čas třoch lět. Plan Zwjazka wo kóncu wudobywanja brunicy by potrjechenym, přistajenym a cyłemu regionej trěbnu spušćomnosć dał“, wuzběhny Thomas Burchardt, rěčnik zwjazkarstwa Klinčanski kruh.  Foto: Thomas Burchardt Reformaciski dźeń je něhdźe sto ludźi w Prožymje přećiwo planowanemu wotbagrowanju wsy protestowało. Wjes ma so za brunicowu jamu Wjelcej-juh II wutupić. „Tuchwilny rewěrowy koncept LEAG woznamjenja Prožymjanam dalši čakanski čas třoch lět. Plan Zwjazka wo kóncu wudobywanja brunicy by potrjechenym, přistajenym a cyłemu regionej trěbnu spušćomnosć dał“, wuzběhny Thomas Burchardt, rěčnik zwjazkarstwa Klinčanski kruh. Foto: Thomas Burchardt

Iniciatiwne zwjazkarstwo chce korekturu brunicoweho plana Wochozy II

Rowno (AK/SN). Z wolóženjom, radosću, ale tež z dwělemi je iniciatiwne zwjazkarstwo „Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II“ nowy koncept Łužiskeje energijoweje AG (LEAG) na wědomje brało. „Brunicowy plan za Wochožansku jamu dale wobsteji, njeje žaneje prawniskeje, žaneje politisce jasneje zwjazanosće, zo njebudźe ničo wjace wotbagrowane“, wuzběhnje Adrian Rinnert, rěčnik zwjazkarstwa, w rozmołwje za Serbske Nowiny. Zwjazkarstwo je hižo na zahajenu proceduru Regionalneho planowanskeho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska za nowy brunicowy plan reagowało a chce tak pokazać, zo přewo­zmje zamołwitosć. Štyri jasne žadanja maja nastu­pajo přichodne wuwiće Slepjanskeje wosady­. Dróha Slepo-Miłoraz ma so zachować, minimalny wotstawk jamy k bydlenskim domam, pěstowarni a po­hrjebnišću ma 400 metrow być. „Dźe wo škit před haru, prochom a střasenjemi. Wotstawk 100 do 150 metrow ke kromje jamy njeje wobydlerjam přimjeznych wsow přicpěwajomny. Woni trjebaja skutkowny škit“, rěčnik podšmórnje.

Veröffentlicht in Hospodarstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige