Maja hwězdu

Donnerstag, 16. November 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Podstupim/Bórkowy (SN/MiR). Po cyłej Braniborskej běštej dotal jenož dwaj restawrantaj, kotrymajž spožčichu Michelinowu hwězdu. Wotnětka pyši so zwjazkowy kraj z dalšej tajkej, a to w Błótach. Hosćenc „17fuffzig“ z Bórkowskeho hotela Blejcha Resort & Spa wuznamjenichu tele dny w Podstupimje z Michelinowej hwězdu. Šef kuchnje 29lětny René Klages a jeho team staj tónle wuspěch w krótkim času zhromadneho dźěła docpěłoj. Wšako René Klages hakle wot januara tamnišu kuchnju ze swojim teamom nawjeduje­. Mějićelej hotela Christine a Heinrich Michael Clausing zwurazništaj, zo su wšitcy jara hordźi. „Michelinowa hwězda nam pokazuje, zo mnohe změny w našim domje płody njesu a zo so na wědomje bjeru. Atmosfera wobstajneho wuwića stej zakład za přichod, w kotrymž chcemy so na nowosće zmužić“, Heinrich Michael Clausing podšmórny.

Veröffentlicht in Hospodarstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte