Komory signal zhromadnosće wupósłali

Dienstag, 28. November 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Drježdźany (SN/at). Rjemjesło ma tež w přichodźe rjap srjedźostawskeho hospodarstwa być. Tohodla žadaja sej jeho zastupjerjo wotpowědne rozsudy, wosebje nastupajo financowansku strukturu Europskeje unije. Wšako přicpěwaja spěchowanju ze strukturneho fondsa EU wosebity wuznam.

To pak njeje jenož naležnosć Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory. Hromadźe ze swojimi pjeć partnerkami – regionalnej rjemjeslniskej komoru I’ll-de France, rjemjeslniskej komoru Val de Marne (wobě Francoska), Wrócławskej rjemjeslnikej komoru, rjemjeslnistwom Gostyń (wobě Pólska) a Děčínskej rjemjeslniskej komoru (Čěska) je wona minjeny pjatk rezoluciju „Rjemjesło skrućić – Regiony spěchować – Europu wožiwić“ podpisała. Politiske, hospodarske a towaršnostne wužadanja, kaž na přikład wobzamknjeny wustup Wulkeje Britaniskeje z EU, zastupjerjow rjemjeslnikow hnuja z poziciskej papjeru signal zhromadnosće wupósłać. Zdobom wusměrjeja swoje žadanja ze sylnym hłosom na politiskich rozsudźerjow w Brüsselu.

Veröffentlicht in Hospodarstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli