Personal w hladarnjach trěbny

Freitag, 23. Februar 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Maltezojo we Wojerecach zmóžnjeja zajimcam nawrót na dźěłowe wiki

Wojerecy (SN/JaW). Maltezojo we Wojerecach skića dźěłopytacym a přidružnikam wuběrnu móžnosć, na dźěłowe wiki so nawróćić. Hižo dlěši čas poskićeja zajimcam z wukubłanjom na asistenta za chorobne hladanje, na po­lu hladanja chorych a starych skutkować.

Kaž nawodnica wukubłanskeho wotrjada maltezow we Wojerecach Sabine Mischner SN zdźěli, pobrachuje hladar­njam chorych a starych tež w Bu­dy­skim wokrjesu personal. „Fachowcy nima­ja hižo wjace chwile, hač pacientow jenož zakładnje zastarać“, wona pisa. Pomoc při zmištrowanju wšědneho dnja kaž tež při wuhotowanju wólneho časa dóstawaja zbrašeni abo na demencu schorjeni často wot hladarjow. „Staraja-li so wukubłani hladarjo takrjec wo ćěło pacientow, wěnuja so přidatnje přistajeni asistenća wo jich dušu a z aktiwitami woni derjeměće pacientow pozitiwnje wobwliwuja. Tak na přikład z nimi moluja, pasla, so wuchodźuja abo sej z nimi tež raz wuleća“, Mischner rozłožuje. Na zakładźe akutnje stupaceje potrjeby personala w hladarnjach maja na hladanju chorych a starych zajimowani dobre wuhlady dźěło nańć. Prěni lětuši kurs, w kotrymž zajimcow na polu hladanja kwalifikuja, zahaja přichodny tydźeń w rumnosćach Pomocneje słužby maltezow we Wojerecach.

„Dale a časćišo dóstawamy pozitiwne signale wot tu wukubłanych ludźi. Dźěłodawarjo sami so tohorunja dźeń a sylnišo za kursistami wobhonjeja. Tole nas jako kubłanišćo wězo posylnja. Tuž tež přichodnje zajimcam wukubłanje poskićimy, zo bychmy jim tak nawrót na dźěłowe wiki w našim regionje zmóžnili“, připowědźi sobudźěłaćerka zarjadnistwa maltezow we Wojerecach Susann Kirstein. Wukubłanje na asistenta/asistentku za hladarjow chorych a starych traje tři a poł měsaca a wobsteji z třoch dźělow. Započatk twori zakładny kurs jako pomocnik/pomocnica sotrow, w kotrymž nawuknu wobdźělnicy zakłady hladanja potrěbnych ludźi, zeznajomja so z wučbu wo strowotnistwje a z prewentiwnymi naprawami strowotniskeje profylaksy. Natwarny kurs dawa jim dohlad do měrjenja krejneho cokora, dawanja insulina a dalšich lěkow.

We wjacorych praktikach maja kursisća dopokazać, zo wědźa nasrěbanu wědu prawje nałožować, a móža ju pohłubšić. Dale słuša k wukubłanju přehlad wo zakładach stroweho zežiwjenja staršich ludźi. K wotzamknjenju wukubłanja, kotrež agentury za dźěło a jobcentery hač do sto procentow spěchuja, rozestajeja so wobdźělnicy tež z přewodom pacientow na paliatiwnych stacijach. Tak přiswojeja sej jara dobre zakłady za skutkowanje na polu hladanja chorych a starych.

Veröffentlicht in Hospodarstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige