Na wsy a za wsu – ratarstwo ma čłowjeka a wobswět škitać

Mittwoch, 28. Februar 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
W Njebjelčicach wuwiće wjesneho wobraza ze stawiznami, předewšěm pak z ratarstwom a přirodu zwjazuja. Bjez dźiwa tuž, zo w gmejnje šćežki, zelenišća a štomy wědomje do wjesneho wobraza zapřijimuja. W Njebjelčicach wuwiće wjesneho wobraza ze stawiznami, předewšěm pak z ratarstwom a přirodu zwjazuja. Bjez dźiwa tuž, zo w gmejnje šćežki, zelenišća a štomy wědomje do wjesneho wobraza zapřijimuja.

Ma to aktualny a chutny zaměr, wo čimž su akterojo zetkanja na Njebjelčanskim gmejnskim zarjedźe spočatk lěta rěčeli. Hižo zestawa wobdźělnikow pokazowaše na powšitkowny a wulki zajim temy, wo kotruž so jednaše.

Pozadk a nastork zetkanja zjima Njebjelčanski wjesnjanosta a iniciator Tomaš Čornak (CDU) takle: „Intensiwne ratarstwo je we wěstej formje swoje hranicy docpěło. Konsumenća su dźeń a bóle na to wusměrjeni so strowje, wědomje a přirodnje zežiwić a zastarać. To njemóže ratarstwo po dotal zwučenej produk­ciji hižo połnje zaručić. Tohodla maja so nowe a do přichoda pokazowace wašnja ratarjenja nańć a nałožować, zaručace wědome zežiwjenje ludnosće runje tak kaž škit wobswěta a wědome wužiwanje resursow.“

Kaž Čornak wuzběhny, jewja so w ludnosći dźeń a wjetše žadanja, zo ma so w ratarstwje mjenje chemikalijow a pomocnych srědkow zasadźeć. Sensibili­zowani z mnohich padow negatiwnych wuskutkow glyfozata chcedźa starosćiwi přetrjebarjo, ale wosebje tež wjesna ludnosć, zo so ratarstwo tak organizuje, kotrež škita čłowjeka a wobswět.

Veröffentlicht in Hospodarstwo

Galerie

dalši wobraz (1) Towaršnostne žiwjenje na wsy bě a wostanje wusko z ratarstwom zwjazane. To je w Njebjelčicach wosebje na gmejnskim twarskim zawodźe widźeć, hdźež so tež přirodnemu hospodarjenju wěnuja. Foto: Jan Kral
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige