Wo Łužicy je pozitiwnje překwapjena

Mittwoch, 25. April 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
 Sladana Stamenkovski Foto: Bianka Šeferowa Sladana Stamenkovski Foto: Bianka Šeferowa

„Łužica ma stawizny, kulturu a tradicije, kotrež měli ludźi zeznać“, zwurazni Sladana Stamenkovski. Minjeny tydźeń je sej Słowjenka wosebitosće łužiskeho Krabatoweho regiona bliže wobhladała, štož ma wězo swoju přičinu. Přichodnje budźe wona hłowna zamołwita za jězby po slědach Krabata alias Jana Šadowica nowozałoženeho pućowanskeho běrowa z mjenom Šadovic w Słowjenskej. Wot Chorwatskeje, přez Słowjensku, dale do Drježdźan a Łužicy móža zajimcy jeho žiwjen­ske stacije a region zeznać. „Tež wupućowarjow z Ameriki chcemy za jězby zdobyć. Na wosebite wašnje móža so ze swojim pochadom zaběrać“, Sladana Stamenkovski powěda. Wězo su tež jězby w napřećiwnym směrje móžne. Logistisce stej lětanišći w Berlinje a Zagrebje cilej za zahajenje jězbow. Krok po krok chce wona poskitki zdźěłać. Wiziju, zo docpěja pućowanja po slědach Krabata runinu wuznamnych europskich jězbow kaž na přikład do Barcelony wona z wočow njezhubi. Aktiwnje chce turistikarka přichodnje w socialnych syćach za poskitki wabić.

Veröffentlicht in Hospodarstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli