Pomoc ratarjam z wulkej běrokratiju zwjazana

Mittwoch, 24. Oktober 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Budyšin/Smochćicy (SN/BŠe). Ratarjo w Němskej su hladajo na mało spadkow a wysoke temperatury minjenych mě­sacow mało žnjowych wunoškow měli. Dołho wojowachu burske zjednoćenstwa a zwjazkowe kraje wo financnu podpěru potrjechenym. W awgusće je zwjazkowe knježerstwo potom připowědźiło, 170 milionow eurow pomocy přewostajić. Samsnu sumu měło šěsnaće zwjazkowych krajow nałožić. Cyłkownje 340 milionow eurow ma so potajkim nětko po­trje­chenym ratarjam rozdźělić. Zo nje­bu­dźe to lochko, móže sej kóždy před­stajić, wšako běchu ratarske zawody w jed­notliwych regionach wšelako po­trjeche­ne. Nadźija na spěšnu, njeběrokratisku a efek­tiwnu pomoc bě wulka.

Veröffentlicht in Hospodarstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige