Čaj, žałby a tinktury za swójske derjeměće

Freitag, 03. Januar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Hižo wjele lět ma Drježdźanske předewzaće Seifertec zela na Budyskich Wjacławskich wikach stejnišćo, hdźež poskića žałby, zela, tinktury a wšelake družiny čaja. Stajnje spytaja Seifertecy přećam kupcow wotpowědować a najwšelakoriše wudźěłki zestajeć. Njezadźiwa tuž, zo maja dale a wjac swěrnych kupcow, wjeseli so mějićel René Seifert.SN/Hanka Šěnec Hižo wjele lět ma Drježdźanske předewzaće Seifertec zela na Budyskich Wjacławskich wikach stejnišćo, hdźež poskića žałby, zela, tinktury a wšelake družiny čaja. Stajnje spytaja Seifertecy přećam kupcow wotpowědować a najwšelakoriše wudźěłki zestajeć. Njezadźiwa tuž, zo maja dale a wjac swěrnych kupcow, wjeseli so mějićel René Seifert.SN/Hanka Šěnec

Drježdźanske předewzaće Seifertec zela sej w Budyšinje krute stejnišćo wutworiło

Na přirodnych wikach biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty, na Ramnowskich lenowych dnjach abo hdys a hdys tež na Budyskich zelenych wikach wosrjedź tydźenja poskića předewzaće Seifertec zela z Drježdźan wulki wuběr přirodnych wudźěłkow, štož sej ludźo jara waža. Mjeztym maja w Budyšinje wobchod na Bohatej hasy, a swěrni kupcy jón rady wopytuja.

Veröffentlicht in Hospodarstwo

Galerie

dalši wobraz (1) Mjeztym ma předewzaće wobchod na Budyskej Bohatej hasy. To sej ludźo jara waža, wšako dóstawaja tam zdobom tu abo tamnu dobru radu a hojenske pokiwy.
dalši wobraz (2) Za swoje stejnišćo w Budyšinje su Seifertecy tež wosebity čaj zestajeli.
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte