Straty wjac hač 50 milionow eurow

Mittwoch, 03. März 2021
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Lońše ličby přenocowanjow po cyłej Łužicy dopokazuja, kak turistiski wobłuk­ pod koronapandemiju ćerpi. Wšudźe pak hotuja so na nowu sezonu, kotraž ma ćim wuspěšniša być. Šansy za to su po wšěm zdaću jara dobre.

Budyšin (SN/BŠe). Lońše straty turistikarjow regiona koronapandemije dla nětko skónčnje tež w ličbach předleža. Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) je so z nimi bliže zaběrała. Ličba absolutnych přenocowanjow hosći, kotřiž su loni do Hornjeje Łužicy přišli, leži pola 1 578 446, štož je 434 592 mjenje hač w rekordnym lěće 2019, hdźež bě wjac hač dwaj milionaj hosći w regionje přenocowało. MGO trochuje pobrachowace dochody na ně­hdźe 51,5 milionow eurow. Tale hoberska ličba nam wuwědomja, kak turistiski wobłuk ćerpi. Jara pozitiwnje pak hódnoći MGO wuwiće, zo ludźo dlěje w regionje přebywaja hač hewak. Tak je so tale přerězna ličba wot 2,6 na 2,9 dnjow powjetšiła. Zaměr­, přerěznje tři dny přebytka docpěć, je tuž bliski. Předewšěm campingownišća a poskićerjo dowolowych by­dlenjow registrowachu dlěše přebytki.

Veröffentlicht in Hospodarstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha