Strach wohenja: Regule w lěsu wobkedźbować!

Dienstag, 23. Mai 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Temperatury stupaja a z tym tež strach lěsnych wohenjow přiběra. W někotrych regionach płaći mjeztym hižo warnowanski schodźenk tři a štyri wot cyłkownje pjeć.

Budyšin (SN/BŠe). Zyma w Sakskej a Braniborskej bě zaso miła, tola mějachmy wjace spadkow, tuž bě póda w lěsach włóžna. Z tym běchu wuměnjenja, zo lěsne wohenje wudyrja, poprawom chětro snadne. Tola z přiběracymi temperaturami a mało spadkami so situacija spěšnje změni. Tole pokaza so minjene dny předewšěm w Braniborskej. Wohnjowe wobory wojowachu zawčerawšim přećiwo wjacorym lěsnym wohenjam. Tak je so mjez druhim blisko Ranja (Großräschen) paliło. Na zbožo njejsu so wohenje wulce wupřestrěli. Tola kaž wohnjowi wobornicy zdźěla, je w někotrych kónčinach zaso chětro sucho.

Veröffentlicht in Hospodarstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND