Wjelk dale wužadanje za wokrjes

Mittwoch, 13. September 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Budyšin (SN/BŠe). Žane druhe zwěrjo, kotrež je w Němskej zadomjene, telko diskusijow njewuwabja kaž wjelk. „Wjelk polarizuje“, je jasne wuprajenje referenta za škit družinow sakskeho statneho ministerstwa za energiju, škit klimy, wobswět a ratarstwo Bernda Dankerta. Wón bě zawčerawšim hósć techniskeho wuběrka Budyskeho wokrjesa. W minjenych 16 lětach je so wón intensiwnje z rubježnym zwěrjećom w Sakskej zaběrał. Přitomnym wuběrka rozkładowaše wón postupowanje wjelčeho managementa a kak so genetiske proby nańdu a přepytuja. Wot lěta 2010 do 2022 su fachowcy po cyłej Sakskej cyłkownje 4 652 probow wuhódnoćili. Dokładnje 1 779 z nich je z Budyskeho wokrjesa. Při tym sobudźěłaćerjo wjelčeho monitoringa 1 100 jednotliwych zwěrjećow dopokazachu. Genetiske wuslědki přirunowachu fachowcy stajnje z tymi wjelka a psyka. W jednotliwych padach probow z druhich zwjazkowych krajow móžachu wědomostnicy hybridy dopokazać. Poslednjeho hybrida w Sakskej běchu w lěće 2003 zwěsćili, potajkim před 20 lětami.

Veröffentlicht in Hospodarstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND